4 januari 2016

Detacheren

Carrierekantoor pagina Detacheren

Heb je een vacature op een belangrijke positie binnen jouw organisatie en geef je de voorkeur aan bemiddeling naar een direct dienstverband zonder dat deze medewerker bij jou op de loonlijst staat? Dan kies je voor Carrièrekantoor Detacheren.

Het voordeel van detacheren is dat de medewerker bij Carrièrekantoor in dienst treedt. Detacheren biedt de zekerheid van een vaste medewerker voor een bepaald(e) (vooraf afgesproken) termijn/contract. Wij zorgen als werkgever voor de salarisbetaling, doorbetaling tijdens ziekte alsook de evaluatie- en loopbaangesprekken. Wanneer je kiest voor detacheren, combineer je flexibiliteit met de zekerheid van een arbeidsovereenkomst.

Voordelen

  • De werving en selectie wordt compleet verzorgd door Carrièrekantoor;
  • Je ontvangt snel en gemakkelijk hoger opgeleid personeel;
  • Je hebt geen administratieve kosten;
  • Detachering biedt meer zekerheid dan uitzenden;
  • Wij dragen alle werkgeversverplichtingen;
  • Je bindt een werknemer tijdelijk aan jouw bedrijf en hoeft een werknemer niet te ontslaan als het minder goed gaat met het bedrijf;
  • Jouw bedrijf wordt voorzien van een nieuwe medewerker met frisse ideeën. Deze medewerker kan inspireren en veranderingen implementeren;
  • Je betaalt alleen voor gewerkte uren. Wanneer een medewerker ziek wordt, ligt het doorbetalingsrisico bij ons. Bovendien, wanneer een medewerker onverhoopt ziek wordt, ben je ook geen tijd kwijt aan de intensieve werkzaamheden en processen die de Wet Poortwachter met zich meebrengen.
  • Na 1.040 gewerkte uren kunnen medewerkers kosteloos ‘overgenomen’ worden.

Tarieven Detacheren

Carrièrekantoor berekent de dienst Detacheren volgens een uurtarief. Het uurtarief is inclusief sociale lasten, werkgeversaandeel, reserveringen (vakantiegeld, vakantiedagen, kort verzuim, feestdagen) en de dienstverleningsmarge. Het tarief is exclusief BTW en eventuele reiskosten. Carrièrekantoor werkt met een vaste omrekenfactor, namelijk: 2,6. De minimale inleentermijn is 1.040 (gewerkte) uren waarna je vrij bent de betreffende medewerker kosteloos zelf een (vast) dienstverband aan te bieden.

Het is ook mogelijk te kiezen voor een kortere inleentermijn, bijvoorbeeld bij een tijdelijk project. Carrièrekantoor zal dan een tarief op maat bepalen.

Carrièrekantoor.nl maakt gebruik van cookies. Voor het plaatsen van noodzakelijke cookies en cookies voor geanonimiseerde websitestatistieken is geen toestemming vereist. Wil je een optimaal werkende website? Geef dan hier toestemming voor het gebruik van de daarvoor benodigde cookies, voor meer informatie zie het privacybeleid.