Arbeidsmarkt 2017: Dit zijn de trends

Arbeidsmarkt 2017De economische vooruitzichten lijken goed. Het UWV ziet in diens Arbeidsmarktprognose de vraag naar arbeid groeien, evenals het aanbod ervan. De werkgelegenheid groeit echter harder dan het aanbod, waardoor werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen ook nog eens afnemen. Dat zijn positieve geluiden! Maar wat betekent dat nu voor jouw loopbaan, carrièrekansen en mogelijke zoektocht naar een nieuwe baan? Wat kun je verwachten van de arbeidsmarkt 2017.

Carrièrekantoor maakt een korte opsomming van de acht belangrijkste trends.

Arbeidsmarkt 2017

  1. Veranderen van baan. 53% van de Nederlanders hoopt binnen 12 maanden een nieuwe baan te vinden. Dat is een hoog percentage. 230.000 Nederlandse werknemers hebben meegewerkt aan de jaarlijkse enquête van Loonwijzer/Monsterboard WageIndex en daaruit blijkt vooral grote ontevredenheid. Pijnpunten: salaris, niet tevreden met management en fileleed. Vooral de werknemers uit de branches horeca en toerisme kijken uit naar iets nieuws.
  2. Scholing en werkervaring minder belangrijk. De nadruk op de arbeidsmarkt komt hoe langer, hoe meer op competenties en motivatie te liggen in plaats van op ervaring. Afgeronde opleidingen en werkervaring verdwijnen naar de achtergrond, terwijl concreet kunnen onderbouwen wat je kunt en wat je voor een organisatie kunt betekenen belangrijker wordt. Aanpassingsvermogen hebben, op de hoogte zijn van digitale, technische en maatschappelijke ontwikkelingen, het wordt steeds relevanter.
  3. Solliciteren/werven nieuwe stijl. Het traditionele solliciteren/werven gaat op de schop en dit is eigenlijk al langer aan de gang. Het was reeds te lezen hier op Carrièrekantoor.nl. Video-sollicitatie, digitaal werven, storytelling, zelfs gezichtsherkenning, recruitbots, allerlei methoden al dan niet gestoeld op technologische ontwikkelingen vinden hun weg naar solliciteren en werving en selectie. Mede door de groeiende nadruk op competenties en motivatie (hierboven benoemd), is er voor werkzoekenden veel meer ruimte om creatief om te gaan met een applicatie voor een functie. Bedrijven aan de andere kant van de tafel krijgen meer instrumenten om de perfecte match te vinden. Al ligt het vinden van de beste sollicitant versus daadwerkelijk de beste kandidaat op de loer met automatisering.
  4. Behoefte aan flexibiliteit. Flexibilisering, flexibilisering en nog eens flexibilisering. Vrijheid, autonomie en zelfstandigheid zijn belangrijker dan ooit. Thuiswerken, op projectbasis worden ingehuurd, flexwerkplekken gebruiken, tijdelijke contracten, maar ook gaan werken bij open offices, of horecagelegenheden. Het zijn gevolgen van een steeds groter wordende behoefte aan flexibiliteit.
  5. Salaris minder relevant. Nadruk op zingeving en werkomgeving van een baan blijft onveranderd belangrijk, waarbij salaris als minder belangrijk wordt ervaren.
  6. Vakmanschap is schaars. Krapte op de arbeidsmarkt blijft er voor gespecialiseerd vakmanschap, zowel op lager (denk aan metselaars, stukadoors en timmermannen), als middelbaar beroepsniveau (zoals: hoveniers en thuiszorg). Op hoger niveau is er een krapte voor onder andere ICT-ers, docenten, fiscalisten en accountants.
  7. Overheid stimuleert arbeidsmarkt verder. De overheid, in de vorm van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), gaat allerlei maatregelen uitrollen in 2017 om de arbeidsmarkt verder te stimuleren. Deze maatregelen zullen natuurlijk hun invloed hebben en hebben vooral als focus langdurig werkzoekenden, arbeidsgehandicapten en vijftigplussers. Een compleet overzicht is hier te vinden. Dergelijke maatregel is bijvoorbeeld de leeftijd voor de no-riskpolis verlagen naar 56, zodat werkgevers gestimuleerd worden om vijftigplussers aan te nemen, onderdeel van “Perspectief voor Vijftigplussers”. Ook met betrekking tot de Participatiewet en scholing worden verschillende initiatieven gestart in 2017.
  8. Bijspijkeren op de werkplek. Zoals eerder beschreven zijn competenties belangrijker aan het worden dan werkervaring en afgeronde opleidingen. Echter onder invloed van technologische innovaties is er ook een enorme behoefte aan het ontwikkelen van nieuwe competenties. Capaciteiten, vaardigheden en kennis dienen te worden aangepast aan de vraag vanuit de markt. Er zal meer worden bijgeleerd tijdens het werk.

Nu blijft het altijd lastig voorspellingen te doen en volgend jaar rond deze tijd weten we pas zeker wat er klopt van deze verwachtingen, maar het geeft in ieder geval een beeld van wat nu in het algemeen gedacht wordt de arbeidsmarkt in 2017 te beïnvloeden.

[Bronnen: UWV Arbeidsmarktprognose 2016-2017, Werf-en.nl, Monsterboard.nlFinance.nl, Reiswerk.nl, Hi-re.nl, UWV.nl & Consultancy.nl]

Carrièrekantoor.nl maakt gebruik van cookies. Voor het plaatsen van noodzakelijke cookies en cookies voor geanonimiseerde websitestatistieken is geen toestemming vereist. Wil je een optimaal werkende website? Geef dan hier toestemming voor het gebruik van de daarvoor benodigde cookies, voor meer informatie zie het privacybeleid.